Laukkasen sukuseuran historia


30 vuotta sukuseuratyötä

Laukkasten sukuseura perustettiin 84 Laukkasen toimesta 13.8.1988 Helsingissä. Ennen sitä oli pieni pioneerijoukko kokoontunut jo v.1987 valmistelemaan sukuseurana perustamista ja perustamiskokouksen koolle kutsumista. Pioneerijoukosta elossa olevat Matti Laukkanen Helsingistä, Matti Laukkanen Kuhmosta ja Riitta Laukkanen Helsingistä kutsuttiin seuran kunniajäseniksi Savonlinnan sukukokouksessa 2018. Pioneereihin kuuluivat  myös Pekka Laukkanen ja Eino Laukkanen Helsingistä. 

Seura perustettiin, säännöt hyväksyttiin ja ensimmäinen sukuneuvosto valittiin toiminnan käynnistämistä varten. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Enon Laukkasten sukuseuran puheenjohtaja Lauri Laukkanen. Enon seura oli perustettu  jo v. 1982. Perustamiskokoukseen oli valmistunut Jarmo Paikkalan suppea selvitys Laukkasten nimen taustasta ja Laukkasten asuinpaikoista.

Perustamisvaiheessa päädyttiin siihen, että sukuseuran perustana on sukunimi. Niinpä seuraan on alusta asti kuulunut kymmenistä eri esi-isistä polveutuvia Laukkasten sukuja. Sukuseuran jäseniksi ovat voineet liittyä kaikki Laukkaset ja Laukkasista polveutuvat.    

Perustamisen ja seuran toiminnan käynnistämisen jälkeen ensimmäinen suuri hanke oli vuoden 1990 sukukokouksen järjestäminen Savonlinnassa. Tietoa kokouksesta jaettiin kirjekutsujen ja lehtijuttujen lisäksi merkittävästi  henkilökohtaisten kontaktien kautta. Sukukokous sai valtavan suosion. Paikalle tuli 700 osallistujaa. Ensimmäisen kerran Laukkaset kokoontuivat suurella joukolla. Ohjelma päättyi retkeen Laukansaareen. Lähes kaikki Laukkaset halusivat  erityisesti nähdä Säämingin Laukansaaren. Seitsemällä laivalla noin 500 henkeä vietiin saareen  paikalle juhlistamaan hetkeä,  kun suvun laatta kiinnitettiin Laukansaaren Laukkalan tilan pihapiirissä peruskallioon. 

Savonlinnan sukukokous osoitti heti sukuneuvostolle sukuseuran tarpeen ja nosti sukuseuran jäsenmäärään nykyiselle tasolle. Laukkasen sukuseurasta tuli heti iso sukuseura jäsenmäärällä mitaten.

Savonlinnan jälkeen oli seuran kannalta tärkeää löytää sellaisia toimintamuotoja, joita laaja  jäsenistö seuralta toivoi ja edellytti. Ensimmäisiä tehtäviä oli suvun tunnusten – vaakunan suunnittelu. Siitä julistettiin kilpailu. Kilpailu ratkaistiin Joensuun sukukokouksessa 1991.Laukkasen suvun vaakunan on suunnitellut suvun jäsen Jorma Laukkanen. Kilpailun jälkeen vaakunaa hiottiin ja tunnus suojattiin  merkinnällä  Suomen heraldisen seuran rekisteriin 23.11. 1994. Vaakunan pohjalta on vuosien kuluessa syntynyt  Laukkasten tunnuksilla oleva tuoteperhe, jota sukuseura aktiivisesti markkinoi. Vaakunan lisäksi seuralla on isännänviiri, kauppakassi, rintamerkki  ja seinävaakuna.  Vuodet 1991 – 1994 puheenjohtajana oli Reijo Laukkanen Riihimäeltä.

Seuraava askel sukuseuran kehittämisessä oli siirtyminen jäsenkirjeistä oman lehden julkaisemiseen. Vuodesta 1996 lukien Laukkasten lehti on ilmestynyt yli 20 vuotta kaksi kertaa vuodessa. Lehden sivuilla on runsaasti kerrottu perinnetietoa, suvun historiaa   ja  tietenkin esitelty sukuseuran toimintaa. Lehti on muodostunut keskeiseksi palveluksi jäsenistölle sekä samalla yhteydenpidon ja informaation välineeksi. Vuonna 2009 Laukkaset –lehden 1/2009 numero sai ensimmäisen palkinnon  Sukuviesti- lehden sukulehtikilpailussa.  Puheenjohtajana oli toimivuodet 1994 – 2000  Kiteen sukuhaaraan kuulunut Eino Laukkanen. 

 Heti perustamisen jälkeen sukuseura alkoi kerätä jäseniltä tietoa eri sukuhaaroista. Vuosituhannen vaihtuessa siirryttiin myös tilaamaan itse sukuselvityksiä seurakuntien rekistereistä. Tätä työtä ovat kaikkina näinä vuosina tehneet aktiiviset Laukkasten sukuhaarojen sukututkijat. Näistä tiedoista muodostuneessa rekistereissä on nykyjää jo 46.000 nimeä. Kaikille jäsenille, joiden esi-isä tunnetaan, on voitu  tulostaa  sukutaulu sukuseuran rekisteristä. Nettisivut tulivat osaksi  jäsenistön yhteydenpitoa ja ulkoista informaatiota 2001.  Margit Laukkasen toimittama Laukkasten keittokirja valmistui Kuopion v.2009 sukukokoukseen. 2000 –luvun ensimmäisen vuosikymmenen  puheenjohtajana toimi Pielaveden sukuhaaraan kuuluva Aimo Laukkanen, joka on  sukuseuran kunniapuheenjohtaja. Vuonna 2018 Aimo Laukkaselle myönnettiin sukututkimusseuran ansiomitali. 

Sukukirjasta – tai kirjoista on keskusteltu useissa sukukokouksissa vuodesta 2000 lähtien.  Valmistelu käynnistyi ensin Pielaveden Laukkasten osalta noin kymmenen vuotta sitten. Sukuseura on kannustanut koko toiminnan ajan eri sukuhaaroja kokoontumaan kotiseuduillaan. Kokouksia on vuosia aikana pidetty ainakin Pielavedellä, Punkaharjulla, Kesälahdella , Kintaalla ja Juvalla. Vuodesta 2010 perustetussa Laukkasten facebook ryhmässä on yli 300 jäsentä. Sukuseuran puheenjohtajana vuosina 2009 – 2015 toimi Risto Laukkanen Kesälahden sukuhaarasta. 

Sukuseura sai perinnön vuonna 2015 Ruotsista aktiiviselta sukuseuran jäseneltä. Tämän perinnön pohjalta vankistunut talous mahdollisti sukukirjatyön.   Vuoden 2015 sukukokouksen linjausten pohjalta sukuneuvosto käynnisti nyt julkaistun sukukirjan toteutuksen.  Vuonna 2015  Juvan sukuhaaraan kuuluneen  puheenjohtajan Ansa Haapalaisen johdolla valittiin kirjan kirjoittajaksi maisteri Ari Kolehmainen. Kirjalla luotiin pohja tuleville alue- ja sukuhaarakohtaisille julkaisuille.  

Kolmen vuosikymmenen aikana on ollut kymmeniä henkilöitä aktiivisesti kehittämässä sukuseuraa sukuneuvoston jäseninä, sukututkijoina  tai aktiivisina seuran jäseninä.  Monet ovat rikastuttaneet  sukuseuran toimintaa kirjoittajina Laukkaset lehdessä. 

Väestörekisterikeskuksen mukaan Laukkasen nimisiä asuu Suomessa nyt yli 6000. Sukuseuralla on reilut 700 jäsentä. Seuran toimintaa johtaa kymmenen jäsenen sukuneuvosto. Sukuneuvoston jäsenet tulevat Juvan, Kiteen, Pielaveden, Kiuruveden, Parikkalan, Kerimäen  ja Kesälahden sukuhaaroista. 

Savonlinnassa kesällä 2018  sukuseuralla oli juhlakokous. Seura  täytti 30 vuotta. Savonlinnassa  valitun sukuneuvoston ensimmäinen tehtävänä oli saattaa sukukirja valmiiksi ja markkinoida se Laukkasille laajaan käyttöön. Aktiivista tiedottamista ja suvun perinnön vaalimista jatketaan lehden, nettisivujen ja facebook kautta.  Vesireittejä vastavirtaan –kirjan Laukkaset 1500 – 1600 luvuilla luo pohjan, jolta voidaan toimittaa alueellisia tai sukuhaarakohtaisia kirjoja sekä jatkaa omatoimista sukututkimusta. Tätä toimintaa sukuseura tukee. 

 Seuraava sukukokous on 3.7.2021 Asikkalan Tallukassa.